O Nových Středoklukách

Nové Středokluky jsou částí obce Středokluky, která leží ve Středočeském kraji v okrese Praha – západ, přibližně 15 km západně od středu hlavního města Prahy a v blízkosti mezinárodního letiště Václava Havla v Praze 6 – Ruzyni. Katastr obce protíná dálnice D7. Nové Středokluky jsou od obce Středokluky vzdálené necelé 2 km na jihovýchod a navazují na obec Kněževes, od které jsou odděleny pouze železničním přejezdem. Ačkoliv jsou v těsném sousedství s obcí Kněževes, spadají administrativně i katastrálně pod Středokluky. Celá obec má 1.150 obyvatel (podle ČSÚ k 1.1.2018), z toho 571 mužů a 574 žen, průměrný věk obyvatel je 40,6 let. V obci je základní škola, mateřská škola, pošta a obchod se smíšeným zbožím. Nové Středokluky tvoří dvě řady rodinných domků, 22 čísel popisných včetně jednoho objektu pro rekreaci, objekt spolku KomPot hospodařícího na 0,5 ha a pěstujícího cca 40 druhů zeleniny či drobného ovoce. Dále je zde průmyslová zóna, kde se nachází areál firmy PORR s obalovnou a betonárkou, firma Meskar Spído, s.r.o. se zabývá opravou, pronájmem nákladních aut, zasílatelstvím ap., firma Tyrex Recycling s.r.o. podniká v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a je to sběrna druhotných surovin. V naší části obce máme dětské hřiště se skluzavkou, houpačkou a šplhacím prvkem pro naše nejmenší. Pro větší máme sportovní hřiště a posezení s ohništěm. 

Snažíme se dopátrat historie vzniku a rozvoje naší části obce a proto uvítáme jakékoliv historické dokumenty, příspěvky nebo vyprávění pamětníků. Prosím kontaktujte výbor nebo předsedu Spolku občanů a přátel Nové Středokluky ať už poštou, e-mailem nebo využitím schránky spolku, kterou najdete vedle kontejnerů na tříděný odpad v naší části obce.