Změny v textu Petice k dodávkám pitné vody

Na základě připomínek našich spoluobčanů dochází k úpravě textu Petice. Nové znění je následující:

PETICE

ZA NÁPRAVU NEVYHOVUJÍCÍHO STAVU DODÁVEK PITNÉ VODY

do osady Nové Středokluky

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané osady Nové Středokluky prostřednictvím této petice žádáme, aby při dodávce pitné vody prostřednictvím veřejného vodovodního řadu byl pokud možno trvale zajištěn konstantní nekolísavý tlak vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a to tak, že při zástavbě do dvou nadzemních podlaží byl hydrodynamický přetlak v místě napojení vodovodní přípojky nejméně 0,15 MPa a při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa.

Dále žádáme o zajištění funkčního bezporuchového technického zařízení pro dodávku pitné vody, neboť stále častěji se opakují výpadky v dodávce trvající v průměru několik hodin, naposledy dne 7.6.2020 od 16:23 hodin do 20:25 hodin.

Majitelé vodovodu a kanalizace, obec Kněževes a obec Tuchoměřice a provozovatel 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o. neustále zvyšují cenu vodného a stočného, ale kvalita dodávky pitné vody (tlak, výpadky v dodávce) v osadě Nové Středokluky tomu neodpovídají.

Žádáme také pana starostu a zastupitelstvo obce Středokluky o podporu a součinnost v této pro nás důležité věci, diskutované též na sousedském setkání dne 6.6.2020.

Věříme, že i ve vašem zájmu je spokojený občan a zákazník, který od vás odebírá vodu.

Děkujeme.

Za petiční výbor: Peter Nagy, Nové Středokluky 321, 252 68 Středokluky

Zastupovat petiční výbor je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *