Petice

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

Věc: Nesouhlas se záměrem investora výstavby nového distribučního centra PPL SEVER ve věci plánované organizace dopravy  

 

My, občané České republiky, zejména obyvatelé osady Nové Středokluky, obce Dobrovíz a případně dalších dotčených obcí Kněževes a Středokluky, NESOUHLASÍME se záměrem investora HOYA Praha s.r.o., který při výstavbě a následném provozu nového distribučního centra PPL SEVER na k.ú. Kněžívka, parc.č. 371/1, 371/5,374/1 dle speciálního situačního výkresu (projektant INGPRO Praha s.r.o., projektant Ing. Zdeněk Jerie) plánuje dopravní napojení stavby výhradně z dálnice D6 přes obec Dobrovíz a Nové Středokluky do stávajícího areálu PORR Equipment Services Česko s.r.o.

PPL uvádí, že disponuje cca 200 kamiony, 300 vozidly pro paletové zásilky a 1.200 dodávkami. Lze tak předpokládat, že po ukončení výstavby centra nastane velice živý provoz v noci, kdy kamiony budou navážet zásilky do centra, pak v ranní dopravní špičce, kdy budou vozidla pro paletové zásilky a dodávky vyjíždět k rozvozu zásilek a odpoledne až večer, opět v dopravní špičce se vracet do centra. A k tomu nutno vzít v úvahu další osobní vozidla zaměstnanců přijíždějících ráno na pracoviště a odjíždějících po směně z pracoviště. Jsme přesvědčeni, že vedle již současného pohybu vozidel PORR (mixů s betonem, speciálních aut s asfaltem, stavebních strojů a dalších nákladních aut), které nám zamořují životní prostředí hlukem a zplodinami, ještě další nárůst dopravy a zamoření je v rozporu se zachováním a ochranou životního prostředí obyvatel této lokality.

Vzhledem k tomu, že pozemky v k.ú. Kněžívka parc.č. 371/1, 371/5 a 374/1 se nachází hned vedle dálnice D7, bylo by z hlediska zachování zdravějšího životního prostředí vhodnější vybudování nájezdu z pozemku investora přímo na tuto dálnici. Nesouhlasíme s postojem investora, který chce ušetřit finanční prostředky, které by musel vynaložit na vybudování nájezdu na dálnici D7 a snaží se situaci řešit dohodou s firmou PORR, která je pro investora zjevně levnějším řešením.

Jedna myšlenka na “Petice”

  1. Plně podporuji petici a nesouhlasím se zvýšením dopravní zátěže v obci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *