Dopis spoluobčanům

 

Vážení a milí spoluobčané,

Dovolte nám, abychom vás tímto informovali, že byl založen Spolek občanů a přátel Nové Středokluky v reakci na výsledek podzimních komunálních voleb v roce 2018, kdy do zastupitelstva obce Středokluky nekandidoval a tak ani nemohl být zvolen žádný z občanů naší části obce. Z iniciativy skupiny občanů vyvstal podnět získávat aktuální informace o plánech a připravovaných projektech či akcích, týkajících se naší části obce v předstihu a mít tak možnost se k nim předem vyjádřit či je ovlivňovat v souladu se zájmy místních občanů. Nechceme, aby jiní rozhodovali tzv. „o nás bez nás“.

Po rozhovorech s mnoha občany jsme dospěli k závěru, že se musíme o sebe postarat sami. Jako jednotlivci máme velmi omezené možnosti jakkoli zasahovat do dění v naší části obce. Daleko větší šanci máme jako sdružení občanů a z tohoto důvodu se dne 5. října 2018 sešel přípravný výbor občanů ve složení Ludmila Barbier, Martin Hlava a Peter Nagy. Z této schůzky vzešel návrh založit Spolek občanů a přátel Nové Středokluky (zkráceně „SOPNS“ a dále pouze „spolek“), který bude sdružovat občany za účelem prosazování jejich společných zájmů při rozvoji naší části obce. Byly zpracovány Stanovy spolku, které přikládáme hlavně pro ty, co nemají možnost si je přečíst na internetu a dále byl podán návrh na zápis spolku na příslušný rejstříkový soud. Městský soud v Praze dne 3. prosince 2018 rozhodl o zápisu do spolkového rejstříku a tím jeho činnost zlegalizoval. Nyní se spolek může angažovat ve prospěch občanů.

Proto zveme všechny občany části obce Nové Středokluky, jejich rodinné příslušníky, přátele a známé do řad členů spolku. Nestanovili jsme žádné členské příspěvky z důvodu, abychom nezatěžovali rozpočty domácností. Spolek bude existovat na základě dobrovolných darů a dotací od všech, kteří budou chtít přispět na jeho činnost. Zveřejňujeme transparentní bankovní účet – číslo 76114557/2010 vedený u Fio banka, a.s. – na který budou moci zájemci zasílat své dobrovolné finanční příspěvky a bude možné je také skládat v hotovosti u členů výboru spolku. Každý přispěvatel obdrží Darovací smlouvu a pouze s jeho souhlasem bude vedený jako dárce na webových stránkách spolku.

Spolek si klade za cíl zastupovat zájmy občanů trvale nebo přechodně bydlících resp. podnikajících nebo majících jakýkoliv vztah k části obce Nové Středokluky.

Obracíme se na každého obyvatele části obce Nové Středokluky s pozvánkou, aby se stal členem nového spolku a zapojil se tak do dění v naší části obce. Bude tak moci vyjádřit své názory, požadavky, připomínky a aktivně napomáhat zlepšování kvality života v místě svého bydliště. Stačí se přihlásit na našich webových stránkách nebo vyplnit přiloženou přihlášku a vhodit jí do schránky spolku u kontejnerů na tříděný odpad. Všechny údaje, které o sobě vyplníte, podléhají zákonu o nakládání s osobními údaji (GDPR) a spolek je použije pouze k vedení evidence členů, v žádném případě nebudou poskytnuty třetí osobě (fyzické či právnické). Nezapomeňte, že jen spolek s plnou členskou základnou má šanci uspět v prosazování zájmů svých členů.

Přejeme Vám vše nejlepší do nového roku 2019, těšíme se na setkání s vámi při nejbližší příležitosti a brzy se ozveme s dalšími aktualitami, které dostanete do svých schránek nebo si je budete moci přečíst na našem webu: www.novestredokluky.cz

dopis spoluobčanům hl.p. [PDF]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *